ALDERS-FRUSTASJON.

Høyres lovende nestleder Tina Bru lar seg portrett-intervjue, og hun innleder det med å beskrive hvor frustrert hun er over å kjenne at hun har blitt eldre. Hun er 37 år. Men den travle stortingspolitiker er småbarnsmor, pendler mellom Oslo og Stavanger og har det gresselig travelt. Hun må være sterk og merker at hun er sliten. Naturligvis.

Interessant utspill for en 85 år gammel samfunnsdebattant som følger tett på livet som leves. Alder er sannelig noe man noterer seg hver time. Det er en evig kamp med kropp og sjel for å balansere hva man orker mot hva man strever etter. Man vil jo ikke gi seg, men akk ja – man ergrer seg over hvor mindre man orker. Tina Bru og jeg er enige om det. Skjønt det er en viktig forskjell.

Når man har levet et veldig langt liv, har man ikke bare en erfaring og kunnskap og hukommelse som ballaste, men har et perspektiv , et bakteppe , en horisontom man måler dagens begivenheter opp mot. Alt fra nære familiære forhold- oppdragelse og yrkesliv – til verdens skjeve og farlige gang. Det strømmer på av informasjon om verden av idag som kjennes mer skremmende enn man tidligere har erfart. Selv en hel verdenskrig.

Dette bakteppe – det historiske og det etiske perspektiv – det måler man alt opp mot. Hver bidige dag.

Dette er faktisk en byrde – selv om det kanskje også kan kalles klokskap og verdi-tilhørighet.

Fordi problemet er for en 85-åring er at det er det ingen som bryr seg særlig om!

Debattklima og samfunnskritikk føres av de unge og heldigvis også voksne ( jo da de er der ! ) Vi som mener at voksne skal være voksne, at foreldre skal være foreldre, at å få barn ikke er et prosjekt som iverksettes etter at stålampen er på plass , at kirke skal være kirke – at de eldste skal komme først og ikke sist – vi synes knapt. Vi er ikke i rommet. Vi høres ikke.

Det er nok vår egen skyld. Ikke Tina Brus. Ikke media. Vi som har ressurser i hodet og erfaring i å skille mellom viktig og uviktig – vi har plikt til dele vår rikdom til andre. Vi må lære oss knepene i fellesrommet – enten i det store eller det lille. Vi må gjøre oss adekvate , ikke gruffe om at alt var bedre før, men være nysgjerrige og oppdatert .Det er slitsomt , fryktelig slitsomt. Men nå sant skal sies – vi har jo tid, vi gamle! Glem kosen, ta grep.

De unge og de som skal føre verden videre – Tina Bru eller Greta Tunberg – de bør oppdage og bli interessert i de eldres synspunkter og perspektiv på den travle og viktige kamp de selv fører. Og selvsagt vise versa. Det er i dette fellesrommet mellom ung og gammel at avgjørelsene blir kloke.

Tror nå jeg.