Å DELTA ER Å REDDE DEMOKRATIET.

Som fremgår av navnet -Seniornett er SENIOR og NETT, ALDER og TEKNOLOGI, ERFART LIV og DIGITAL FORMIDLING.

Mange er motivert inn i dette fellesskapet mest som hjelpetrengende forbrukere som søker en nødhavn for å kunne beherske en påtrengende hverdag av taster og skjermer.

Mange er heldigvis engasjert inn i dette fellesskapet av legning, lyst og nyskjerrighet på nettopp den teknologiske verden. De har gener, hjerne og fingre som stortrives med ustoppelige utfordringer på nett og på brett.

Viktig er å understreke at sammen utgjør Seniornett – uansett – en organisasjon som bedriver samfunnsgagnlig gjerning til mer en egen-nytte, trivsel og kos.

Jeg leser jevnlig den danske WEEKENDAVISEN. Den er av papir. Den holder som lesning en hel uke. Den utvider horisonten langt ut over Drøbak og gir lærdom. Nylig leste jeg et intervju med 77årige Ulrich Horst Petersen, jurist, embetsmann og nå mest forfatter. Han er opptatt av motsetninger i tiden mellom det som består og det som forgår, det bestandige og det foranderlige. Dette er ikke en problemsstilling som er ny for vår tid. Den har alltid vært der.

Men i dagens globale, digitale tilværelse trenger den seg på med voldsom kraft og i et krevende tempo både som et individuelt dilemma – skal jeg orke å henge med, skal jeg ta del, skal jeg melde meg ut og overlate det til den unge kraft.

Men også som samfunns-politisk  utfordring !  Reform og bevaring, individualisme og solidaritet. Horst Petersen er skremt av en computer-teknikk som tilsynelatende gir større frihet til borgerne og som hylles av en unison begeistring. I hans Danmark er det fortsatt 500 000 mennesker som er frakoblet mulighet til å ta del i rettferdig samfunnsfordeling fordi de ikke forstår seg på bruk av PC.

Horst Petersens appell er at vi må DELTA i det samfunn vi lever i. Det er rettferdighet. Det er redningen. Det er demokrati.

Så sier han ;   demokrati kan oppløse seg selv – ikke med terror og vold. Tvert imot. Ved stort velbefinnende, stor velstand og enorm likegyldighet med hva som skjer.

Seniornett er skole, er undervisning. Man skal kunne mestre i en livslang læring.

Men Seniornett er mer enn som så – det er sivilisasjon og kultur. Kultur for at Den Store Samtalen skal finne sted mellom erfaring og fremskritt, mellom tilhørighet og nybrott, mellom gammel og ung, og mellom borgere og styresmakter.

Vi lever i et samfunn som krever sterkere innslag av det voksne mennesket. Professor Jacob Jervell har på sitt milde vis forlangt en ny Alderdomskultur. Forfatter Thorvald Steen har ropt ut at det sitter bortstuet i det ganske land et lager av ubrukte ressurser i den eldre befolkning.

Det er et tankekors at i de land hvor mennesker er undertrykt og mangler demokratiske rettigheter – der har bruk av de sosiale media skapt opprør og mer rettferdighet. Mens i land som Danmark og Norge med velstand og rikdom har vi altså en halv million med kloke, erfarne innbyggere som IKKE benytter seg av digitale media og som dermed ofte, ganske så frivillig, utestenger seg selv fra innflytelse og påvirkning.

La De Kloke Hoder prege samfunnet og DELTA i rettferd og fordeling – til beste for demokratiet.

Seniornett har en jobb å gjøre!