VI BØR GJØRE MER FOR FELLESSKAPET – NÅ! FRA JONAS TIL EL-FART.

Åpningstalen til Gard Støre på AP`s landsmøte handlet om felleskapet. Som han mente Arbeiderpartiet hadde eierskap til og derfor enerett til å bruke. Han stemplet særlig Høyre for IKKE å bry seg om fellesskap, bare individualisme og egetansvar.

I min slekt, min manns slekt , våre familier og i eget liv og virke har vi alle vært dedikert til å bidra til samfunnet, til byen og landet og til mer enn oss selv. Vi har vært Høyrefolk . Vi har valgt frihet for den enkelte til selv å forvalte verdier. Samtidig har vi trofast deltatt og bidratt til noe større.

Gard Støre provoserte meg. Jeg finner meg ikke i at jeg som høyremenneske skal stemples som usolidarisk og selvisk.

Å ta ansvar for seg selv og sine, forvalte egne ressurser og gjøre rett og skjell for seg er, verdifulle menneskelige egenskaper.

Men når det er sagt – jo sterkere man er, jo rikere man er – jo mer forpliktet er man til å dele med andre.

Vi lever i et rikt og godt land. De fleste av oss har fått det så mye bedre. Men samtidig har vi utviklet en sterk selvsentrering, en egoisme, en individualisme – en » jeg-har-det-nok- med-meg-selv-holdning.» Vi har øreklokker på, dukker ned i mobilen og ser hverken til Høyre eller AP. Vi velger bramfritt på øverste hylle. Samtidig reiser vi og farter mer enn noen gang. Vi har mindre forankring til byen og gaten, grenda og strøket. Vi bor både hist og pist og dermed er vi sjelden hjemme dag etter dag, uke etter uke, alltid.

AP har helt rett – vi burde være med opptatt av fellesskapet. Også Høyre burde snakke oftere og sterkere om sin gode og tradisjonelle høyremodell for samfunnsansvar og forpliktende bidrag til et bedre liv for alle. Ta ordet fellesskap oftere i bruk, rett og slett.

I disse vårdager har vi sett en eksplosjon av el-sparkesykler. Selv har jeg aldri sett maken i bybildet. Aldri. Ungt folk farer avsted . Fenomenet er nettopp et utrykk på den jublende egenrådighet som er typisk for vår tid. Syklene er en kommersiell suksess – det er fritt fram for produsenter å fallby sine varer. Teknologisk kjempesmart. Fristende fart på 2 hjul , med bruk av app og mobil så ta den du finner, kjør i vei og legg den fra deg. Hvorsomhelst og nårsomhelst.

Myndighetene (?) vet ikke hva de skal gjøre. FrP Hoksrud sier det er ikke minst et fremkomstmiddel for bevegelseshemmede ! Når man trekker det kortet, da våger ingen å be om regulering eller forbud.

Det er klart at her må det raskt som fy settes rammer for el-sparkesykkel-trafikk .Det nytter ikke å be folk om å vise hensyn, ha holdninger, vike for andre. Her uler ung kraft på kryss og tvers. Vi vet jo at slik er det!

Skal vi snakke om fellesskapet? Skal vi også gjøre noe for fellesskapet? Ordførere, samferdselsministre, voksenfolk i alle lag og leire – politikk er å ta grep! Vis det ved å regulere el-sparkesykkelbruken. Nå!


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *