RAMPESTREKER I FINANSAVISEN.

Trygve Hegnar er en imponerende journalist. Han har stor respekt. Vi trenger ham i norsk debatt. Ikke minst – han provoserer stadig, og det er sunt. Også for oss.

Innen finans og næringsliv har han stor kunnskap og kapasitet . Her er han en bauta som redaktør. Med perspektiv og lang erfaring. Vel har han privat rikdom som viser klart hans kapasitet på feltet. men det er som pressemann og daglig skrivende og menende at han betyr og har betydd enormt i norsk offentlighet. På det feltet er han gjennomført saklig selv om det kan være snert i kommentarene også der.

Hva gjelder sport, er han alltid våken og aktuell . Som stor idrettsutøver selv dengang da, vet han å lese spillet regler, lese resultater og betrakte sportens viktige og verdifulle verden. Hegnar kan her være påståelig og intrikat – noe han stortrives med. Kvinnefotball omtaler han mer som en som hater, enn en som ( mannlig) betrakter . Fra internt hold vet vi at han elsker tennis som ikke er enkelt for den aldrende herre selv å utøve, men på stor Tv i heimen innretter han livet etter tennisoverføringer fra kloden rundt, året rundt.

Det er to temaer som gjør Trygve Hegnar til en større rampepenn enn han kler. Det er bønder generelt og landbrukspolitikk spesielt. Her er han enda mer påståelig og enda mindre reflektert enn han bør være – som finansmann. Mange av oss er evig motstandere av Senterpartiet og kan bli slemme i omtalen, vi også. Men dog –

Det neste tema er kongehus genrelt og norsk kongehus spesielt. Han håner og mister totalt perspektiv. For det er nesten vondt å lese en begavet samfunnsengasjert person med kraftig, spiss penn og høy posisjon avsløre at han er historieløs. kanskje også kulturløs. Det er tilnærmet udannet. Hvem i all verden bryr seg om en dansk dronning som abdiserer, skriver han.

For det første er det en DANSK monark. en som er oss nær som det.Hun er også utøvende KUNSTNER, noe vi beundrer. Dessuten er hun er KVINNELIG monark – også som det er hun oss nær. En leder, et statsoverhodet som deler dette sitt forpliktende lange liv med å være hustru og mor. Vi identifiserer oss med det selv i enkel bolig og som vanlig lønnsmottager og yrkesutøver . .

Dronning Margrethe er et forbilde som statsoverhode. Trygve Hegnar vet at verden er full av statsledere som sannelig min hatt er langt derifra. Han vet også fra sin verden i finans og næringsliv og i idrett at forbilder er viktige! Det er bindsterke bøker om de største finansmenn gjennom tidene . Hva gjorde dem til det! Snakk om forbilder!

Slik også innen sportens verden. Her snakker vi om heltedyrkelse! Det vet redaktøren altfor godt.

Republikk eller monarki – det skal vi alltid diskutere . Helst saklig, men også med følelser og engasjement.

Uansett sak og tema – det er to perspektiver som alt bør måles opp mot.1) det etiske perspektiv og 2) det historiske perspektiv. For å se om det holder, det vi står for.

Like meget som vi bør ha moral og etikk som basis og grunnpilarer for våre liv, bør vi måle alt opp mot tiden, historien og evighet. Det som er av verdi vil vare.

Konger kommer, dronninger går. Noe består. Lengre enn langt.

Det bør vi ha sans for.