KIRKEN OG MEDIA.

Ingen kirke er mer imponerende enn Vatikanet hva gjelder å være på media. De har lenge hatt sin egen kringkasting, de har sin TV-kanal, de publiserer avis og litteratur, men mest imponerende er deres tilstedeværelse på sosiale media av idag. Ikke bare med dekning av alle seremonier i Peterskirken , men daglige bulletiner om Pavens gjøren og laden. Og forkynnelse og debatt, forskning og nyheter fra Vatikanstaten og selvsagt de religiøse katolske grunnverdier som kirken står for. Dekningen er levende og hyperaktuell og interresant også for oss ikke-katolikker langt mot nord.

Det er slående hvor lavmælt vår egen kirke er i det nye fellesrommet som faktisk er de sosiale media. Siden vi ikke lengre har en Statskirke, kan vi ikke forvente at NRK sender gudstjenester og dekker kirkens gjøren og laden. Heller ikke øvrige media.

Takk og pris har vi Vårt Land som gir oss innblikk i aktuelle som evige aktiviteter i Den Norske Kirke. Der har de stadig aktive utspill med Podcast og profilering på egen nettside. De er i forkant.

Men hvorfor er ikke Den Norske Kirke selv mer foroverlent i vårt store fellesrom ? Den bør være langt mer aktiv og synlig som aktør på Facebook, på Twitter , Instagram med dekning av gudstjenester, med debatt og diskusjon om kristne verdier, om seremonier og historiske markeringer og innsikt i tradisjon, kunst og kultur. Biskoper og teologer og forskere bør prege samtiden og skape oppmerksomhet og oppslutning om humanistiske, kristne og allmenngyldige verdier langt UTENFOR sine egne sider og kanaler. De bør være mer synlige og hørbare.Være profiler og forbilder. Ha stemmer og ansikter.

Det ramles om SPORT og spill og underholdning på alle kanaler. Godt er det, verden er vanskelig nok. På stadion sitter vi på tribunen og tar bølgen og får varme av fellesskapet.

17.mai i går ble en manifestasjon av hvor lykkelige vi kjente oss som norske i Norge. Mon tro om ikke de aller fleste av oss nettopp ønsker å søker mer felleskap om kulturelle verdier nettopp i disse vanskelige tider. Vår Norske Kirke representerer verdier som holder lengre enn vårsesongen, trender og mote. Den kirken skal vi kunne møte langt utover søndagens gudstjeneste. Den skal vi møte på det torget vi alle befinner oss – de sosiale media.

Den Norske Kirke er mer enn privatpraktiserende kristendom. Den er Norge, den også.