EN GLAD ALDERDOM ?

Fra vi er unge lærer vi oss å bli selvstendige og ansvarlige. Vi begynner tidlig å planlegge skole og utdannelse. Så setter vi oss mål for voksenlivet, som ektefelle , som foreldre, hus og hjem og alt det der. ¨Pensjonister legger i hvert fall ferieplaner både med båt og fly ( tog er dessverre mindre attraktivt) Hvorfor er det da uhørt å planlegge alderdommen?

De siste ganske voldsomme debatter om eldre og alderdom har vært nedslående. Ikke bare fordi det er avdekket skakende rapporter om pleie og mangel på pleie av syke og hjelpetrengende. Men også nedslående fordi det dermed har blitt en elendighets-skildring av alderdommen generelt. Gamle er ynkelige og trenger statens hjelp.

Bortsett fra fenomenet DEMENSKORET – som er en hyllest ikke bare til musikk, men også til en verdig fellesskaps-kultur hvor eldre lyser av livskraft og overskudd. – så er det langt mellom skildring av hva alderdommen kan by på av triumf , av visdom , av både ynde og stolthet. Og nysgjerrighet og ( naturlig nok ) neddempet utagering.

Å planlegge alderdommen er å samle ressurser mot den fase i livet som vi vet skal komme og som vi kan gjøre til en triumf. Alderdommen er ingen sykdom, den er en fase, livets siste fase. Er vi heldige eller velsignet som jeg liker å kalle det, så kan vi også i den fasen delta og gi og være til gangs mennesker. Men da må vi altså planlegge i god tid. Ikke fortrenge – det kan da bli for sent:

Selv har jeg 7 punkter. Disse har jeg nevnt før. Viktig er å balansere realismen med optimisme. Samtidig som man må innse at styrke og spenst ikke er som før, så må vi likefullt ikke gi oss på » harde møkka» . Og det er det mange som ikke gjør!

For å fremme en alderdomskultur, må de eldre synliggjøres. Her trengs influensere- rollemodeller – som praktiserer det rike og spennende livet som alderdommen har å by på. I Gøteborg er der en eldre kvinne som er verdens eldste diskjockey og som har startet en danse og synge-klubb for alle over 60 år. En stor suksess både for kvinnen, men også for de eldre – selvsagt. Hun sier det gjelder å våge! Ta steget -alder er ingen hindring .

Influensere er enkeltpersoner som ytrer seg på sosiale media eller andre kanaler for å påvirke holdninger og handlinger. Det trengs mange av dem som kan skape et bilde av dagens samfunn hvor eldre setter spor, preger sine omgivelser, beriker mangfoldet og gjør livet mer humant.

Takk og lov -det går i det ganske land et stille tog av personligheter av edel årgang – 70 år er de nye 50åringer – V lever lengre og sunnere og friskere enn noen gang.

Toget er for stillegående! For lavmælt. Det er synd og skam. Av hensyn til kommende slekter og til verdier vi vil skal styrkes, må det bli mer glad flombelysning over alderdommen . Den er undervurdert !